ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΖΙ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ | www.gasmuseum.gr

The collection of the Industrial Gas Museum includes a significant number of relevant to the gas production devices, tools, machinery and equipment (gas meters, cookers, water heaters, lights etc.) as well as factory items and a plethora of audiovisual material.

Much of this material has been digitalized and will soon be available to the public through the digital collection of the Museum.

Latest News

160 years made in Greece

Industry, Innovation, Novelty

Περισσότερα