Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οι χώροι μας

Στάση 1 - Νέοι Φούρνοι

Στάση 1 - Νέοι Φούρνοι

Στάση 2 - Καμινάδα Β

Στάση 2 - Καμινάδα Β

Στάση 3 - Παλαιοί Φούρνοι

Στάση 3 - Παλαιοί Φούρνοι

Στάση 4 - Πατάρι Α

Στάση 4 - Πατάρι Α

Στάση 5 - Παλαιοί Φούρνοι

Στάση 5 - Παλαιοί Φούρνοι

Στάση 6 - Πατάρι Β

Στάση 6 - Πατάρι Β

Στάση 7 - Απορροφητήρες

Στάση 7 - Απορροφητήρες

Στάση 8 - Ψυχραντήρια

Στάση 8 - Ψυχραντήρια

Στάση 9 - Καθαρτήρια

Στάση 9 - Καθαρτήρια

Στάση 10 - Δεξαμενές Καθαρισμού

Στάση 10 - Δεξαμενές Καθαρισμού

Στάση 11 - Μετρητής Φωταερίου

Στάση 11 - Μετρητής Φωταερίου

Στάση 12 - Αεριοφυλάκια

Στάση 12 - Αεριοφυλάκια

Στάση 13 - Κτίριο Πίεσης

Στάση 13 - Κτίριο Πίεσης

Σιδηρουργείο

Σιδηρουργείο

Παρατηρητήριο

Παρατηρητήριο